ĐEO KHẨU TRANG ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH

Công ty COMO tặng khẩu trang vải kháng khuẩn cho đại diện 2 trường học ở TP.HCM tại buổi tọa đàm

Công ty COMO tặng khẩu trang vải kháng khuẩn cho đại diện 2 trường học ở TP.HCM tại buổi tọa đàm

Link Báo Tuổi Trẻ
https://tuoitre.vn/deo-khau-trang-de-day-lui-dich-benh-2020032108342374.htm

Bài viết liên quan

Scroll to Top