CHỌN VÀ SỬ DỤNG KHẨU TRANG NHƯ THẾ NÀO LÀ PHÙ HỢP? (BÁO TUỔI TRẺ)

Trong khi đó, trên thị trường đang xuất hiện nhiều loại khẩu trang y tế lẫn khẩu trang vải được quảng cáo là kháng khuẩn. Tuy nhiên, mỗi người chọn đeo một loại, và loại nào là đúng chất lượng, đạt chuẩn thì vẫn còn là một dấu hỏi.

Trong khi đó, trên thị trường đang xuất hiện nhiều loại khẩu trang y tế lẫn khẩu trang vải được quảng cáo là kháng khuẩn. Tuy nhiên, mỗi người chọn đeo một loại, và loại nào là đúng chất lượng, đạt chuẩn thì vẫn còn là một dấu hỏi.

Link Video:
https://tv.tuoitre.vn/chon-va-su-dung-khau-trang-nhu-the-nao-la-phu-hop-83896.htm?

Bài viết liên quan

Scroll to Top