BROWZWEAR DEVELOPS A PROGRAM FOR 3D FASHION DESIGN

Ngành công nghiệp thời trang đang trải qua một cuộc cách mạng kỹ thuật số. Cho đến gần đây, thời trang đã đi từ bản phác thảo giấy, đến các mẫu giấy, đến các mẫu thêu tay. Ngày nay, nhờ thế hệ công nghệ mới, các công ty thời trang hàng đầu đang làm tất cả những điều đó ở chế độ 3D. Browzwear tự hào là nhà dẫn đầu sáng tạo trong cuộc cách mạng hàng may mặc kỹ thuật số.

The fashion industry is undergoing a digital revolution. Until recently, fashion has gone from paper sketches, to paper patterns, to hand embroidered patterns. Today, thanks to a new generation of technology, leading fashion companies are doing all of those in 3D. Browzwear is proud to be an innovative leader in the digital apparel revolution.

VSTITCHER 3D: Thiết kế tốt hơn. Sản xuất nhanh hơn.
VStitcher là phần mềm 3D hàng đầu trong ngành để thiết kế và phát triển hàng may mặc. Với VStitcher 3D, các nhà thiết kế có khả năng thiết kế hàng may mặc thông qua thông số kích thước, tận dụng đồ họa, vải, trang trí, màu sắc, kiểu dáng và kết xuất 3D chân thực. Bộ tính năng toàn diện của nó cho phép các nhà thiết kế, chuyên gia kỹ thuật và nhà sản xuất mẫu tạo ra các thiết kế và đưa chúng lên cấp độ tiếp theo với sự phù hợp chuyển động thực, sửa đổi mẫu, phân loại, v.v.

VSTITCHER 3D: Design better. Produce faster.

VStitcher is the industry’s leading 3D fashion design and development software. With VStitcher 3D, designers can design garments through size ranges, and leverage graphics, fabrics, trims, colorways, styling, and photorealistic 3D rendering. Its comprehensive features enable designers, technical specialists, and pattern makers to create designs and take them to the next level with a true-motion fit, pattern modification, grading, tech pack, and more.

VSTITCHER 3D: Sản phẩm thiết kế đúng như trong cuộc sống.
Tạo hoặc sửa đổi các mẫu và chuyển thành một nguyên mẫu 3D thực tế thể hiện các biến thể vô tận từ các đặc tính vật lý của vải đến hình ảnh vật liệu, đường may, túi, lớp, đệm, nếp gấp, phụ kiện 3D, đồ trang trí và hơn thế nữa.

VSTITCHER 3D: Lifelike design products 
Create or modify patterns and transform into a realistic 3D prototype that showcases endless variations from the physical properties of the fabric to images of materials, seams, pockets, layers, padding, pleats, 3D accessories, decorations and more.

Các bạn cũng biết, hiện nay chương trình VSTITCHER 3D phiên bản mới chỉ có mua bản quyền, không có phiên bản cr**k. Nhiều bạn muốn thử sử dụng chương trình VSTITCHER 3D nhưng không thể. Nắm bắt điều đó, Browzwear đã phát triển chương trình gọi là Browzwear VStitcher 3D Indie Program for Apparel Professionals.
Mục đích giúp người dùng có thể tiếp cận VStitcher 3D trước khi quyết định chuyển đổi công nghệ.

The new VSTITCHER 3D program only has a license version, not a cr**k one. Many people want to try VSTITCHER 3D program but they could not afford. Realizing that, Browzwear has developed a program called Browzwear VStitcher 3D Indie Program for Apparel Professionals with the aim of helping users access VStitcher 3D before deciding to switch technology.

Bài viết liên quan

Scroll to Top